Tevreden klanten geven ons een:

Huis niet leeg bij overdracht? Dit zijn je opties

Bij de overdracht van een huis is het gebruikelijk dat de woning leeg en netjes wordt opgeleverd aan de koper. Tijdens de eindinspectie wordt gecontroleerd of de woning voldoet aan de afspraken die zijn gemaakt in de koopovereenkomst. In dit artikel zullen we ingaan op de belangrijke aspecten van de overdracht en eindinspectie van een woning. We zullen bespreken wat er moet worden gecontroleerd, welke documenten en afspraken van belang zijn, en hoe de woning moet worden achtergelaten. Daarnaast zullen we enkele veelgestelde vragen beantwoorden met betrekking tot dit onderwerp. ZSM Woningontruiming staat voor u klaar!

Wat is overdracht bij de verkoop van een huis?

Bij de verkoop van een huis wordt de overdracht geregeld via een notaris. De overdracht houdt in dat de eigendom van de woning wordt overgedragen van de verkoper naar de koper. Dit proces vindt meestal plaats nadat de koopovereenkomst is getekend en de financiering is geregeld. De overdracht wordt bevestigd door middel van een leveringsakte, die wordt opgesteld door de notaris.

Belangrijke documenten en afspraken

Bij de overdracht van een woning zijn er verschillende documenten en afspraken die van belang zijn. Allereerst is er de koopovereenkomst, waarin de afspraken tussen de koper en verkoper worden vastgelegd. Deze overeenkomst bevat onder andere de koopsom, de opleveringsdatum, en eventuele ontbindende voorwaarden.

Daarnaast is er de leveringsakte, die door de notaris wordt opgesteld. In deze akte worden de juridische aspecten van de overdracht geregeld. De notaris zorgt ervoor dat de eigendomsoverdracht rechtsgeldig plaatsvindt en draagt zorg voor de inschrijving in het kadaster.

De rol van de notaris

De notaris speelt een belangrijke rol bij de overdracht van een woning. Hij of zij zorgt ervoor dat alle juridische aspecten correct worden afgehandeld en dat de belangen van zowel de koper als de verkoper worden behartigd. De notaris controleert onder andere de identiteit van de partijen, stelt de leveringsakte op, en zorgt voor de financiële afwikkeling.

De eindinspectie van de woning

Vóór of tijdens de eindinspectie vindt de laatste controle van de woning plaats. Dit gebeurt meestal op de dag van de overdracht, voordat de leveringsakte bij de notaris wordt getekend. Tijdens de eindinspectie wordt gecontroleerd of de woning voldoet aan de afspraken die zijn gemaakt in de koopovereenkomst. Zowel de koper als de verkoper zijn hierbij aanwezig.

Wat moet je controleren tijdens de eindinspectie?

Tijdens de eindinspectie moeten verschillende aspecten van de woning worden gecontroleerd. Ten eerste is het belangrijk om te controleren of de woning leeg en schoon is opgeleverd. Dit betekent dat alle roerende zaken, zoals meubels en persoonlijke bezittingen, verwijderd moeten zijn. Daarnaast moeten eventuele meterstanden worden genoteerd.

Verder is het belangrijk om te controleren of de woning in de staat is zoals afgesproken in de koopovereenkomst. Eventuele gebreken of afwijkingen moeten worden gemeld en indien nodig worden verholpen. Denk hierbij aan beschadigingen, ontbrekende onderdelen, of niet-functionerende apparatuur.

Roerende zaken en de overdracht van de woning

Bij de overdracht van een woning is het van belang om duidelijke afspraken te maken over de roerende zaken. Roerende zaken zijn alle zaken die niet nagelvast aan de woning zijn bevestigd, zoals meubels, gordijnen, en losse apparatuur. In de koopovereenkomst wordt vastgelegd welke roerende zaken wel of niet bij de woning horen en of deze worden overgenomen door de koper.

De oplevering van de woning

De oplevering van de woning vindt plaats na de eindinspectie en de ondertekening van de leveringsakte bij de notaris. Op dat moment wordt de woning officieel overgedragen aan de koper. De verkoper dient ervoor te zorgen dat de woning volledig leeg en ontruimd is, met uitzondering van eventueel overeengekomen roerende zaken.

Hoe moet de woning worden achtergelaten?

Bij de oplevering van de woning moet de verkoper ervoor zorgen dat de woning in principe in dezelfde staat wordt achtergelaten als tijdens de bezichtiging, tenzij anders is afgesproken. Dit betekent dat de woning bezemschoon moet worden opgeleverd. Eventuele afspraken over bijvoorbeeld het aangeveegd en netjes achterlaten van de schuur en garage moeten worden nagekomen.

Daarnaast moeten alle sleutels en eventuele garantiebewijzen aan de koper worden overhandigd. De verkoper dient ervoor te zorgen dat alle meterstanden worden doorgegeven aan de desbetreffende instanties, zodat de koper de nutsvoorzieningen kan laten overschrijven op zijn of haar naam.

Checklist voor de eindinspectie

Het is handig om een checklist te hanteren tijdens de eindinspectie om ervoor te zorgen dat alle belangrijke punten worden gecontroleerd. Hieronder volgt een voorbeeld van een checklist:

  1. Woning leeg en schoon
  2. Roerende zaken conform afspraak aanwezig
  3. Eventuele gebreken of afwijkingen melden
  4. Meterstanden noteren
  5. Sleutels en garantiebewijzen overhandigen
  6. Nutsvoorzieningen laten overschrijven op naam van de koper

Conclusie

Bij de overdracht van een woning is het belangrijk dat de woning leeg en netjes wordt opgeleverd aan de koper. Tijdens de eindinspectie worden verschillende aspecten van de woning gecontroleerd, zoals de staat van de woning, eventuele gebreken, en de aanwezigheid van roerende zaken. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de overdracht en deze vast te leggen in de koopovereenkomst. Door de checklist te hanteren en eventuele veelgestelde vragen te beantwoorden, kan het proces van de overdracht soepel verlopen en kunnen discussies en problemen worden voorkomen.

Vraag een gratis offerte aan

Wilt u een prijsopgave ontvangen voor het leeghalen van uw woning? Vraag dan een gratis offerte aan. Dit is helemaal vrijblijvend en u zit nergens aan vast. Door een offerte aan te vragen, krijgt u een beter idee van de kosten en de diensten die we u kunnen aanbieden.

Heeft u nog vragen of wilt u advies voordat u een offerte aanvraagt? Dan kunt u ons ook altijd bellen op 070-2116102. U kunt ons tevens een mail sturen via: info@zsm-woningontruiming.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren op uw aanvraag.


Veelgestelde vragen over de overdracht van een huis

Moet de woning leeg en schoon worden opgeleverd?

Ja, in principe moet de woning leeg en schoon worden opgeleverd aan de koper. Dit betekent dat alle roerende zaken verwijderd moeten zijn en dat de woning bezemschoon moet zijn.

Wat hoort bij het huis en wat niet?

In de koopovereenkomst wordt vastgelegd welke roerende zaken wel of niet bij de woning horen. Over het algemeen worden losse meubels en persoonlijke bezittingen niet meeverkocht, tenzij anders is afgesproken.

Wie regelt de leveringsakte en wat zijn de kosten?

De leveringsakte wordt opgesteld door de notaris. De kosten hiervoor worden meestal gedragen door de koper, tenzij anders is overeengekomen.

Wat gebeurt er als de woning niet leeg is bij overdracht?

Als de woning niet leeg is bij overdracht, kan dit leiden tot problemen en vertraging. De koper heeft het recht om de verkoper in gebreke te stellen en eventueel een boete van 10% van de koopsom te eisen.

Wie krijgt de sleuteloverdracht bij de notaris?

De sleuteloverdracht vindt meestal plaats bij de notaris op het moment van de overdracht. De notaris zorgt ervoor dat de sleutels worden overhandigd aan de koper.