Tevreden klanten geven ons een:

Toegang tot woning na overlijden: wat zijn de rechten en plichten?

Het overlijden van een dierbare brengt veel emoties met zich mee. Naast de rouwverwerking moeten er ook praktische zaken worden geregeld, waaronder de woning van de overleden huurder. Maar wie heeft er eigenlijk recht op toegang tot de woning en wat zijn de plichten en verantwoordelijkheden van de erfgenamen en eventuele huurders? In dit artikel bespreken we de belangrijkste zaken rondom toegang tot de woning na overlijden en delen we de vragen die wij bij ZSM Woningontruiming het meest krijgen.

Erfrecht en nalatenschap

Het is belangrijk om te weten dat bij overlijden automatisch het erfrecht in werking treedt. Dit betekent dat alle bezittingen en schuld van de gestorvene worden samengevoegd tot de nalatenschap. De erfgenamen zijn vervolgens verantwoordelijk voor de afwikkeling hiervan. Als de overledene een wilsbeschikking heeft opgemaakt, dan zijn de erfgenamen hierin vastgelegd. Als er geen wilsbeschikking is, dan geldt de wettelijke verdeling.

Beneficiaire aanvaarding en zuivere aanvaarding

Bij het aanvaarden van de erfenis hebben erfgenamen twee keuzes: beneficiair of zuiver aannemen. Bij beneficiair aanvaarden zijn de erfgenamen niet verantwoordelijk voor eventuele schuld uit de nalatenschap die de bezittingen overstijgen. Bij zuivere aanvaarding zijn de erfgenamen wel volledig verantwoordelijk voor de schuld uit de nalatenschap. Het is dus belangrijk om goed na te denken over deze keuze en eventueel advies in te winnen.

Verhuurde woning en huurovereenkomst

Als de overledene een huurder was van een woning, dan is er sprake van een huurovereenkomst. Bij overlijden van de huurder is het niet zo dat huurovereenkomst eindigt. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het opzeggen van de huurovereenkomst en de correcte oplevering van de woning. Hierbij moeten zij rekening houden met een opzegtermijn van minimaal één en maximaal drie maanden en de verplichting tot een correcte oplevering van de woning.

Toegang tot de woning

De erfgenamen hebben in principe recht op toegang tot de woning van de overledene. Echter, als er sprake is van een huurovereenkomst, dan hebben de erfgenamen geen recht op toegang tot de woning zolang de huurovereenkomst nog loopt. In dit geval is het belangrijk om contact op te nemen met de verhuurder en de huurovereenkomst op te zeggen. Als er geen sprake is van een huurovereenkomst, dan hebben de erfgenamen direct toegang tot de woning.

Waardevolle spullen

Als erfgenamen toegang hebben tot de woning, dan hebben zij ook toegang tot de bezittingen van de overledene. Hierbij is het belangrijk om te letten op waardevollespullen, zoals sieraden, kunst en antiek. Deze spullen kunnen namelijk van grote emotionele of financiële waarde zijn. Het is belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan en eventueel een taxateur in te schakelen.

Beneficiair accepteren van de erfenis

Als erfgenamen twijfelen over de omvang van de schulden uit de nalatenschap, dan kunnen zij kiezen voor beneficiaire aanvaarding. Hierbij zijn zij niet aansprakelijk voor eventuele schuld uit de nalatenschap die de bezittingen overstijgen. Dit kan vooral van belang zijn als de overledene bekend stond als een wanbetaler of als er onduidelijkheid is over de omvang van de schulden.

Testament en verklaring van erfrecht

Als erfgenamen de erfenis aanvaarden, dan moeten zij dit vastleggen in een akte die wordt opgemaakt door een notaris. Dit kan een verklaring van erfrecht zijn of een akte van beneficiaire aanvaarding. Als er een wilsbeschikking is, dan moet dit testament ook worden ingeleverd bij de notaris. Hierin staan namelijk de wensen van de overledene omtrent de verdeling van de nalatenschap.

Ontruiming van de woning

Als de huurovereenkomst eindigt of als de erfgenamen zuiver aanvaarden en de woning leeg moet worden opgeleverd, dan moet de woning worden ontruimd. Hierbij moeten alle persoonlijke bezittingen worden verwijderd en moet de woning worden schoongemaakt. Als erfgenamen hier zelf geen tijd of mogelijkheden voor hebben, dan kunnen zij hiervoor een professionele ontruimer inschakelen.

Vraag een gratis offerte aan

Wilt u weten wat de kosten zijn bij het leeghalen van een huis na overlijden? Vraag dan een gratis offerte aan. Dit is helemaal vrijblijvend en u zit nergens aan vast. Door een offerte aan te vragen, krijgt u een beter idee van de kosten en de diensten die we u kunnen aanbieden.

Heeft u nog vragen of wilt u advies voordat u een offerte aanvraagt? Dan kunt u ons ook altijd bellen op 070-2116102. U kunt ons tevens een mail sturen via: info@zsm-woningontruiming.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren op uw aanvraag.


Veelgestelde vragen

Moet ik als erfgenaam de huurovereenkomst voortzetten of kan ik deze opzeggen?

Als erfgenaam bent u verantwoordelijk voor het opzeggen van de huurovereenkomst van de overledene. Dit kan met inachtneming van de opzegtermijn van minimaal één en maximaal drie maanden.

Kan ik als erfgenaam toegang krijgen tot de woning van de overledene als er nog een huurovereenkomst loopt?

Nee, als erfgenaam heeft u geen recht op toegang tot de woning zolang de huurovereenkomst nog loopt. In dit geval moet de huurovereenkomst eerst worden opgezegd.

Ben ik als erfgenaam aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap van de overledene?

Als erfgenaam bent u in principe wel aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap als u zuiver aanvaardt. Bij beneficiaire acceptatie bent u hier niet voor aansprakelijk.

Wat gebeurt er met de waardevolle items van de overledene?

Als erfgenaam heeft u recht op de bezittingen van de overledene. Het is wel belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan en eventueel een taxateur in te schakelen.

Moet ik als erfgenaam de woning zelf ontruimen of kan ik hiervoor een professional inschakelen?

Als erfgenaam bent u verantwoordelijk voor de ontruiming van de woning. U kunt hier echter wel een professionele ontruimer voor inschakelen als u hier zelf geen tijd of mogelijkheden voor hebt.