Tevreden klanten geven ons een:

Wat te doen bij ontruiming woning?

Het kan een zeer stressvolle en zorgelijke situatie zijn wanneer u te maken krijgt met het dreigende vooruitzicht van een ontruiming van uw woning. Ontruiming, ook wel bekend als woningontruiming, is een juridisch proces waarbij de deurwaarder bevoegd is om een huurder uit een huurwoning te verwijderen na het verkrijgen van een ontruimingsvonnis van de rechtbank. In dit artikel zullen we bespreken wat de ontruiming van een woning inhoudt, waarom het kan gebeuren, en belangrijker nog, wat u kunt doen om een ontruiming te voorkomen of op een gecontroleerde manier te laten verlopen. Laten we meteen in de details duiken.

Wat is ontruiming van een woning?

Ontruiming van een woning is een juridische procedure waarbij de deurwaarder, op verzoek van de verhuurder, een huurder uit de gehuurde woning verwijdert. Dit proces vindt meestal plaats nadat er een vonnis tot ontruiming is uitgesproken door de rechter. Het vonnis wordt verkregen door de verhuurder wanneer de huurder niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zoals het niet betalen van de huur of het niet nakomen van andere verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Heeft de verhuurder gelijk?

Wanneer een huurder herhaaldelijk de huurovereenkomst schendt, kan de verhuurder een gerechtelijke procedure aanspannen om tot ontruiming over te gaan. De deurwaarder mag dan daadwerkelijk tot ontruiming van de woning overgaan, waarbij alle roerende zaken van waarde van de huurder uit de woning worden verwijderd.

Waarom kan een huurwoning worden ontruimd?

De meest voorkomende reden voor ontruiming van een huurwoning is huurachterstand. Wanneer de huurder gedurende een langere periode de huur niet betaalt, heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst te ontbinden en de huurder te verplichten de woning te verlaten. Maar er zijn ook andere situaties waarin een woning kan worden ontruimd, zoals wanneer de huurder herhaaldelijk de huurovereenkomst niet naleeft, overlast veroorzaakt of de woning vervuilt.

Een gedwongen ontruiming is niet altijd noodzakelijk

In sommige gevallen kan een huurder de woning laten ontruimen door vrijwillig de woning te verlaten zonder gerechtelijke tussenkomst. Echter, in de meeste gevallen zal de verhuurder een gerechtelijke procedure moeten starten om tot ontruiming over te gaan.

De stappen van een ontruimingsprocedure

De ontruimingsprocedure begint meestal met een gerechtelijke procedure waarbij de verhuurder een dagvaarding indient om de huurder voor de rechter te dagen. Tijdens de gerechtelijke procedure wordt de huurder de mogelijkheid geboden om zijn standpunt te verdedigen. Als de rechter oordeelt dat er sprake is van huurachterstand of andere overtredingen van de huurovereenkomst, kan de rechter een vonnis tot ontruiming uitspreken. Met dit vonnis heeft de deurwaarder het recht om tot ontruiming van de woning over te gaan.

De deurwaarder heeft een zorgplicht

Het is belangrijk op te merken dat de deurwaarder een zorgplicht heeft tijdens de ontruiming van een woning. Dit betekent dat hij ervoor moet zorgen dat de inboedel van de huurder met zorg wordt behandeld. Waardevolle spullen van de huurder moeten worden opgeslagen en later aan de huurder worden teruggegeven, mits aan de huurachterstand is voldaan.

Het voorkomen van ontruiming

Een ontruiming van uw huurwoning is een ingrijpende gebeurtenis die u liever wilt voorkomen. Gelukkig zijn er stappen die u kunt nemen om een ontruiming te voorkomen, vooral als er sprake is van een huurachterstand. Een van de eerste dingen die u kunt doen, is direct contact opnemen met uw verhuurder zodra u merkt dat u de huur niet meer kunt betalen. Het is vaak mogelijk om samen met de verhuurder tot een oplossing te komen, zoals een betalingsregeling, om een ontruiming te voorkomen.

U kunt altijd hulp krijgen

In sommige gevallen kunt u ook hulp inschakelen van een instelling of andere instanties die ondersteuning bieden aan huurders met financiële problemen. Deze organisaties kunnen u helpen om uw situatie uit te leggen aan de verhuurder en eventueel tot een compromis te komen om de ontruiming te voorkomen.

Rechten en plichten tijdens de ontruiming

Tijdens het ontruimingsproces hebben zowel de huurder als de verhuurder rechten en plichten die moeten worden nageleefd. Het is belangrijk dat de deurwaarder het vonnis tot ontruiming op de juiste manier betekent aan de huurder. Dit betekent dat de huurder formeel op de hoogte wordt gesteld van de ontruiming en de gelegenheid heeft om de woning vrijwillig te verlaten voordat de deurwaarder overgaat tot daadwerkelijke ontruiming.

Toestemming om te woning te ontruimen

Echter, het is essentieel om te weten dat de deurwaarder niet het recht heeft om zonder toestemming de woning te betreden of de sloten te vervangen. De deurwaarder mag alleen de ontruiming uitvoeren nadat de huurder de kans heeft gehad om de woning vrijwillig te verlaten.

Wat gebeurt er met de spullen in de woning?

Een veelgestelde vraag tijdens een ontruiming is wat er met de spullen in de woning gebeurt. De deurwaarder is verplicht om zorgvuldig om te gaan met de inboedel van de huurder. Waardevolle spullen moeten worden opgeslagen en kunnen later aan de huurder worden teruggegeven nadat aan de huurachterstand is voldaan.

Indien er waardevolle spullen zijn die niet worden opgehaald, kan de verhuurder het recht hebben om deze spullen te verkopen om zo de openstaande huurachterstand te verrekenen.

Hulp inschakelen bij ontruiming

Het proces van ontruiming kan overweldigend zijn, zowel voor de huurder als de verhuurder. Het is daarom verstandig om tijdens dit proces professionele hulp in te schakelen. Dit kan bijvoorbeeld door ZSM Woningontruiming in te schakelen. Een advocaat kan u helpen om uw rechten te begrijpen en u begeleiden tijdens de gerechtelijke procedure. Daarnaast kunnen incassobureaus en slotenmakers ook een rol spelen bij het uitvoeren van de ontruiming.

Als verhuurder kunt u overwegen om een professioneel bedrijf zoals ZSM Woningontruiming voor uw woningontruiming in te schakelen. Wij kunnen de ontruiming op een snelle en vakkundige manier uitvoeren, waarbij alle inboedel van de huurder wordt verwijderd en de woning klaar wordt gemaakt voor nieuwe bewoning. Ook een vervuilde woning ontruimen is voor ons geen enkel probleem. 

Tips bij woningontruiming

Om een ontruiming van uw woning te voorkomen, is het essentieel om tijdig actie te ondernemen en open te communiceren met de verhuurder. Hier zijn enkele tips die u kunnen helpen:

  1. Neem direct contact op met uw verhuurder als u problemen heeft met het betalen van de huur.
  2. Overweeg hulp in te schakelen van een instellingof andere instanties.
  3. Onderhandel met de verhuurder over een betalingsregeling om de huurachterstand in te halen.
  4. Wees op de hoogte van uw rechten en plichten tijdens het ontruimingsproces.
  5. Schakel professionele hulp in, zoals een advocaat of een professioneel bedrijf zoals ZSM Woningontruiming voor woningontruiming, indien nodig.

Conclusie

In geval van een dreigende ontruiming van uw woning is het belangrijk om snel en adequaat te handelen. Door tijdig contact op te nemen met uw verhuurder en indien nodig professionele hulp in te schakelen, kunt u mogelijk een ontruiming voorkomen of op een gecontroleerde manier laten verlopen. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten tijdens het ontruimingsproces en open te communiceren met alle betrokken partijen.

Vraag een gratis offerte aan

Wilt u een prijsopgave ontvangen voor het leeghalen van uw woning? Vraag dan een gratis offerte aan. Dit is helemaal vrijblijvend en u zit nergens aan vast. Door een offerte aan te vragen, krijgt u een beter idee van de kosten en de diensten die we u kunnen aanbieden.

Heeft u nog vragen of wilt u advies voordat u een offerte aanvraagt? Dan kunt u ons ook altijd bellen op 070-2116102. U kunt ons tevens een mail sturen via: info@zsm-woningontruiming.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren op uw aanvraag.


Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een ontruiming van mijn huurwoning voorkomen?

Neem direct contact op met uw verhuurder als u moeite heeft met het betalen van de huur. Probeer samen tot een oplossing te komen, zoals een betalingsregeling.

Kan de deurwaarder mijn woning ontruimen zonder vonnis?

Nee, de deurwaarder mag alleen tot ontruiming overgaan nadat er een vonnis tot ontruiming is uitgesproken door de rechter.

Wat gebeurt er met mijn spullen tijdens de ontruiming?

De deurwaarder is verplicht om waardevolle spullen op te slaan en deze later aan u terug te geven, mits aan de huurachterstand is voldaan.

Kan ik een ontruiming stoppen als ik alsnog mijn huurachterstand betaal?

Ja, als u de huurachterstand volledig betaalt voordat de ontruiming plaatsvindt, kan de verhuurder besluiten de ontruiming te stoppen.

Mag de verhuurder mijn huurwoning laten ontruimen zonder mijn toestemming?

Nee, de verhuurder heeft een gerechtelijk vonnis nodig om tot ontruiming over te gaan en moet u op de hoogte stellen van de ontruiming voordat deze plaatsvindt.