Tevreden klanten geven ons een:

Wie betaalt een ontruiming?

Woningontruiming, oftewel ontruiming van een huurwoning, kan een ingrijpende en emotionele gebeurtenis zijn. Het kan plaatsvinden als gevolg van verschillende omstandigheden, waaronder huurachterstand en het niet naleven van de huurovereenkomst. Maar wie draait er eigenlijk op voor de kosten van een ontruiming? In dit artikel bekijken we de verantwoordelijkheden van zowel de huurder als de verhuurder en de rol van de deurwaarder in het proces van een woning ontruimen.

Wat is een ontruiming?

Een ontruiming is het verwijderen van de huurder en zijn of haar bezittingen uit de gehuurde woning. Het is een juridisch proces dat wordt uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder, die hiervoor een gerechtelijke procedure kan starten. Ontruimingen kunnen verschillende redenen hebben, maar de meest voorkomende is huurachterstand. Als de huurder zijn huur niet betaalt, kan de verhuurder een ontruimingsprocedure beginnen om het gehuurde pand weer in bezit te krijgen. Als de verhuurder gelijk heeft volgens de rechter dan moet de huurder de woning uiteraard verlaten en kan de verhuurder tot ontruiming overgaan. 

De rol van de deurwaarder en verhuurder

De deurwaarder speelt een cruciale rol bij de ontruiming. Hij heeft de bevoegdheid om de gerechtelijke procedure te starten en het ontruimingsvonnis te verkrijgen van de kantonrechter. Dit vonnis geeft de deurwaarder het recht om de huurder en zijn of haar inboedel uit de woning te verwijderen. De deurwaarder mag met het vonnis tot ontruiming overgaan, want dit document is officieel een toestemming tot ontruiming. 

De ontruiming van een woning mag niet zomaar

De verhuurder heeft de mogelijkheid om een ontruimingsprocedure te starten als de huurder een huurachterstand heeft van drie maanden of langer. Ook bij andere ernstige overtredingen van de huurovereenkomst kan de verhuurder overgaan tot ontruiming.

De procedure van ontruiming

De procedure van ontruiming verloopt stapsgewijs. Eerst zal de deurwaarder het ontruimingsvonnis betekenen aan de huurder, waarna een termijn wordt gesteld waarbinnen de huurder de huurachterstand moet betalen. Indien de huurder dit niet doet, zal de deurwaarder overgaan tot daadwerkelijke ontruiming van de woning. Tijdens de ontruiming heeft de huurder het recht om zijn of haar persoonlijke eigendommen mee te nemen.

Wie draait op voor de kosten van ontruiming?

Een veelgestelde vraag is wie de kosten van de ontruiming moet dragen. In principe is de huurder verantwoordelijk voor de kosten van de ontruiming. Deze kosten omvatten onder andere de kosten van de deurwaarder, kosten voor het verplaatsen en opslaan van de inboedel, en eventuele bijkomende kosten zoals gerechtelijke kosten.

De verhuurder betaald de ontruiming in sommige gevallen

In sommige gevallen kan de verhuurder echter ook verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van de ontruiming. Bijvoorbeeld als de huurder in hoger beroep gaat tegen het ontruimingsvonnis en de rechter de verhuurder in het gelijk stelt, kan de verhuurder de kosten voor de ontruiming terugvorderen van de huurder.

Kosten van de ontruiming

De kosten van de ontruiming kunnen aanzienlijk zijn. Naast de kosten voor de deurwaarder, die de gerechtelijke procedure uitvoert, zijn er ook kosten verbonden aan het opslaan van de inboedel van de huurder. Deze kosten kunnen variëren, afhankelijk van de omvang van de inboedel en de duur van de opslag. Bij extra kosten kunt u bijvoorbeeld ook denken aan een slotenmaker. 

Ontruimen van een woning en de kosten

Daarnaast kunnen er andere kosten optreden, zoals gerechtelijke kosten en kosten voor een eventuele verhuizing van de inboedel. Het is dus belangrijk voor huurders om zich bewust te zijn van de mogelijke kosten die een ontruiming met zich mee kan brengen en om tijdig actie te ondernemen om dit te voorkomen. 

Gerechtelijke procedure en ontruimingsvonnis

Een gerechtelijke procedure is vaak de eerste stap in het proces van ontruiming. De verhuurder kan een gerechtelijke procedure starten door de deurwaarder in te schakelen en een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Als de kantonrechter van oordeel is dat de huurder inderdaad in verzuim is met de betaling van de huur, kan hij een ontruimingsvonnis uitspreken.

Ontruiming door de deurwaarder

Het ontruimingsvonnis is een rechterlijk bevel dat de deurwaarder het recht geeft om de woning te ontruimen. De deurwaarder zal vervolgens de huurder het vonnis betekenen en een termijn stellen waarbinnen de huurder de huurachterstand moet betalen. Indien de huurder niet aan deze verplichting voldoet, kan de deurwaarder overgaan tot daadwerkelijke ontruiming van de woning.

Huurachterstand en gevolgen

Een huurachterstand van drie maanden of langer kan leiden tot een ontruiming van de woning. Het is daarom essentieel voor huurders om hun huur tijdig en volledig te betalen om een ontruiming te voorkomen. Een ontruiming brengt niet alleen hoge kosten met zich mee, maar kan ook leiden tot langdurige juridische geschillen en een negatieve invloed hebben op de woonsituatie van de huurder.

Neem direct contact op in het geval van een huurachterstand

In sommige gevallen kan het voorkomen dat de huurder de huurachterstand niet kan betalen vanwege financiële problemen. In dergelijke situaties is het verstandig om direct contact op te nemen met de verhuurder en te proberen een betalingsregeling te treffen. Op deze manier kan een ontruiming mogelijk worden voorkomen.

Hoger beroep tegen het ontruimingsvonnis

Als een huurder het niet eens is met het ontruimingsvonnis, heeft hij of zij de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Dit betekent dat de huurder de zaak opnieuw kan voorleggen aan een hogere rechtbank, waar een nieuwe beoordeling zal plaatsvinden. Voor het instellen van hoger beroep geldt een termijn, dus het is belangrijk dat de huurder snel handelt als hij of zij in hoger beroep wil gaan tegen het ontruimingsvonnis.

Bijzondere omstandigheden bij ontruiming

In sommige gevallen kunnen er bijzondere omstandigheden zijn die van invloed zijn op de ontruiming. Bijvoorbeeld als de huurder waardevolle spullen in de woning heeft die niet zomaar op straat kunnen worden gezet, kan dit de ontruiming bemoeilijken. In dergelijke gevallen is het belangrijk dat de huurder direct contact opneemt met de deurwaarder en de verhuurder om tot een passende oplossing te komen.

Conclusie

Het antwoord op de vraag “wie betaalt een ontruiming” is niet eenduidig. In de meeste gevallen is de huurder verantwoordelijk voor de kosten van de ontruiming, maar er zijn situaties waarin de verhuurder deze kosten kan dragen. Een ontruiming brengt echter altijd hoge kosten en ongemak met zich mee, dus het is essentieel voor huurders om hun huur tijdig te betalen en eventuele problemen tijdig met de verhuurder te bespreken. Het is ook verstandig om tijdig juridisch advies in te winnen als er sprake is van een dreigende ontruiming.

Vraag een gratis offerte aan

Wilt u een prijsopgave ontvangen voor het leeghalen van uw woning? Vraag dan een gratis offerte aan. Dit is helemaal vrijblijvend en u zit nergens aan vast. Door een offerte aan te vragen, krijgt u een beter idee van de kosten en de diensten die we u kunnen aanbieden.

Heeft u nog vragen of wilt u advies voordat u een offerte aanvraagt? Dan kunt u ons ook altijd bellen op 070-2116102. U kunt ons tevens een mail sturen via: info@zsm-woningontruiming.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren op uw aanvraag.


Veelgestelde vragen

Wat is een ontruiming?

Een ontruiming is het verwijderen van de huurder en zijn of haar bezittingen uit de gehuurde woning door een deurwaarder.

Wie betaalt de kosten van ontruiming? 

In de meeste gevallen is de huurder verantwoordelijk voor de kosten van de ontruiming.

Kan de verhuurder ook de kosten dragen?

Ja, in sommige gevallen kan de verhuurder verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van de ontruiming.

Wat zijn de kosten van ontruiming?

De kosten van ontruiming omvatten onder andere de kosten van de deurwaarder en de opslag van inboedel.

Kan ik in hoger beroep gaan tegen het ontruimingsvonnis?

Ja, als huurder kunt u in hoger beroep gaan tegen het ontruimingsvonnis als u het er niet mee eens bent.

Wat moet ik doen bij een dreigende ontruiming?

Bij een dreigende ontruiming is het belangrijk om direct contact op te nemen met de verhuurder en eventueel juridisch advies in te winnen.

Kan een ontruiming voorkomen worden?

Ja, een ontruiming kan voorkomen worden door bijvoorbeeld tijdig de huur te betalen en eventuele betalingsregelingen te treffen.

Wat gebeurt er met mijn inboedel tijdens de ontruiming?

Tijdens de ontruiming heeft de huurder het recht om zijn of haar persoonlijke eigendommen mee te nemen uit de woning.

Kan een ontruiming leiden tot langdurige geschillen?

Ja, een ontruiming kan leiden tot langdurige juridische geschillen tussen huurder en verhuurder.

Wat zijn bijzondere omstandigheden bij ontruiming?

Bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld inhouden dat de huurder waardevolle spullen heeft die niet zomaar op straat kunnen worden gezet.