Satisfied customers give us a:

Autism and hoarding; how do they affect each other?

Autisme en hoarding zijn twee termen die in de huidige maatschappij steeds vaker ter sprake komen. Maar wat houden deze termen precies in, en nog belangrijker, hoe beïnvloeden ze elkaar? In dit artikel duiken we diep in de wereld van autisme en hoarding, twee unieke aandoeningen die, wanneer ze samenkomen, een bijzondere uitdaging vormen voor zowel de betrokken individuen als hun omgeving.

Wat is autisme precies?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op hoe iemand communiceert met en zich verhoudt tot andere mensen. Het spectrum van autistische stoornissen omvat een breed scala aan symptomen, maar centraal staat vaak een beperking in sociale interactie en communicatie. Mensen met autisme ervaren de wereld anders en kunnen specifieke interesses hebben of behoefte aan routine. Soms hebben mensen met autisme ook een angst- of paniekstoornis.

What is hoarding?

Hoarding of verzameldrang is meer dan alleen ‘rommel in huis hebben’. Het is een erkende psychische aandoening waarbij het verzamelen van spullen een obsessieve vorm aanneemt. Dit worden ook wel dwangstoornissen genoemd. Deze aandoening kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de fysieke als mentale gezondheid van de hoarder. Studies suggereren dat ongeveer 5 procent van de bevolking hoardinggedrag vertoont, met variërende gradaties van ernst. Zo kan het bij de ene verzamelaar gaan om het binnenhalen van spullen waarbij er niks aan de hand is terwijl het bij een andere verzamelaar problematische vormen kan aannemen. 

Kenmerken en behandeling van verzamelstoornis of hoardingproblematiek

Hoarding, ofwel verzamelstoornis, is een psychische aandoening die wordt gekenmerkt door de overweldigende drang om spullen te verzamelen en moeite te hebben met het wegdoen hiervan. Deze aandoening kan leiden tot gevaarlijke situaties wanneer de hoeveelheid spullen de bewoonbaarheid van een huis aantast. Interessant is dat onderzoek, zoals uitgevoerd door het Altrecht Academisch Angstcentrum, aantoont dat een significant percentage van de bevolking in zekere mate last heeft van hoardingproblematiek. Behandeling, vaak in de vorm van cognitieve gedragstherapie, is gericht op het veranderen van de verzameldrang en het aanleren van strategieën om de leefomgeving bewoonbaar te maken.

Wat kunt u doen voor een hoarder?

Het herkennen van hoardinggedrag, vooral bij mensen met autisme, is een cruciale eerste stap. Professional organizers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen kunnen ondersteuning bieden bij het ordenen van spullen en het aanleren van strategieën om spullen weg te doen. Het betrekken van een gespecialiseerde behandelaar zoals bijvoorbeeld de GGZ, die ervaring heeft met zowel autisme als hoarding, kan van onschatbare waarde zijn in het behandelingstraject. Zij werken vaak via een traject genaamd ‘ wegwijzer autisme ‘ en op deze manier kunnen zij iedere cliënt goed helpen.

Wij kunnen u helpen

Als u zelf met deze problematiek te maken heeft of iemand kent die dat heeft, weet dan dat er hulp beschikbaar is. Er zijn tal van gespecialiseerde zorgopties beschikbaar om ondersteuning te bieden. Het begrijpen en behandelen van hoarding in de context van autisme vergt een specifieke aanpak, maar met de juiste hulp en begeleiding is verbetering mogelijk.

ZSM Woningontruiming is happy to help you

Wilt u uw eigen woning of de woning van iemand uit uw omgeving ontruimen? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bij ZSM House clearance weten wij precies hoe wij u kunnen helpen en dit doen wij dan ook graag. Ook kunt u via onze website een gratis offerte aanvragen.

Request a free quote

Would you like to receive a quote for clearing your home or building? Then request a free quote. This is completely without obligation and you are not committed to anything. By requesting a quote you will get a better idea of the costs and services we can offer you.

Do you have any questions or would you like advice before requesting a quote? Then you can always call us on 070-2116102. You can also send us an email at: info@zsm-woningontruiming.nl. We will then respond to your enquiry as soon as possible.


Help Center

Wij beantwoorden graag de meest veelgestelde vragen over verzameldwang. Lees gauw verder! 

Wat is het verband tussen autisme en hoarding?

Het verband tussen autisme en hoarding ligt in de manier waarop mensen met autisme informatie verwerken en hun voorkeur voor routines of specifieke interesses. Dit kan soms leiden tot het verzamelen van spullen als onderdeel van hun interesse of als een manier om met angst om te gaan. Echter, niet iedereen met autisme ontwikkelt hoardinggedrag.

Kan hoarding worden behandeld bij mensen met autisme?

Ja, hoarding kan behandeld worden bij mensen met autisme, maar het vereist vaak een aangepaste aanpak. Cognitieve gedragstherapie, ondersteund door professionele organizers en in sommige gevallen medicatie, kan effectief zijn. Het is belangrijk om een specialist te vinden die ervaring heeft met beide aandoeningen.

Hoe herken ik hoardinggedrag?

Hoardinggedrag is te herkennen aan het excessief verzamelen van spullen en de onmogelijkheid om iets weg te doen, zelfs als de spullen geen waarde hebben. Dit gedrag leidt vaak tot een overvolle leefomgeving, waarbij het functioneren binnen de woning ernstig belemmerd wordt.

Wat zijn de eerste stappen als ik denk dat iemand in mijn omgeving hoardinggedrag vertoont?

Begin met een open en empathisch gesprek over uw zorgen. Het is belangrijk om steun te bieden zonder te oordelen. Zoek vervolgens samen naar professionele hulp die ervaring heeft met het behandelen van hoarding en, indien van toepassing, autisme.

Zijn er specifieke behandelingen voor hoarders met autisme?

Behandelingen voor hoarders met autisme moeten vaak worden aangepast om rekening te houden met de unieke uitdagingen die autisme met zich meebrengt. Een multidisciplinaire aanpak, die cognitieve gedragstherapie combineert met strategieën voor het omgaan met autisme, is vaak het meest effectief.

Hoe kan ik iemand met hoarding en autisme het beste ondersteunen?

Bied een luisterend oor en vermijd kritiek of oordeel. Help bij het vinden van gespecialiseerde zorg en wees betrokken bij het zorgproces. Het aanbieden van praktische hulp bij het ordenen van spullen kan ook zeer gewaardeerd worden, mits dit gebeurt in overleg en met toestemming.

Wat zijn de risico’s van onbehandelde hoarding bij iemand met autisme?

Onbehandelde hoarding kan leiden tot onveilige leefomstandigheden, sociaal isolement, en in ernstige gevallen zelfs tot gezondheidsproblemen. Het kan ook de stress en angstniveaus verhogen, wat verdere impact heeft op het welzijn.

Kunnen kinderen met autisme ook hoardinggedrag ontwikkelen?

Ja, kinderen met autisme kunnen ook hoardinggedrag ontwikkelen. Het is belangrijk om vroeg in te grijpen en ondersteuning te bieden, zodat het kind gezonde copingmechanismen en organisatievaardigheden kan ontwikkelen.

Is er een verschil in behandeling tussen hoarding bij volwassenen en kinderen met autisme?

De basisprincipes van de behandeling zijn vergelijkbaar, maar de aanpak moet worden aangepast aan de leeftijd en ontwikkelingsniveau van het individu. Kinderen kunnen baat hebben bij meer spelgerichte therapieën en educatieve ondersteuning om hen te helpen begrijpen en omgaan met hun gedrag.

Waar kan ik meer informatie en ondersteuning vinden over autisme en hoarding?

Er zijn verschillende organisaties en online bronnen die informatie en ondersteuning bieden, waaronder het Altrecht Academisch Angstcentrum, het Leo Kannerhuis, en diverse autisme- en GGZ-organisaties. Ook zijn er forums en steungroepen waar u ervaringen kunt delen en advies kunt krijgen van anderen die vergelijkbare situaties hebben meegemaakt.