Satisfied customers give us a:

Hoarding tegengaan; het 5 stappenplan

Hoarding, ook bekend als verzamelstoornis, is een serieus probleem dat niet alleen de hoarder zelf, maar ook hun omgeving beïnvloedt. Dit artikel biedt inzichten en praktische tips om hoarding effectief tegen te gaan, met een menselijke en begripvolle benadering. Mensen met hoarding hebben een verzameldwang en hebben hierbij professionele hulp nodig. Echter moet een verzamelaar met een dwangstoornis goed geholpen worden door een ervaren hulpverlener van bijvoorbeeld de GGZ. Na professionele hulp en/of thuisbegeleiding kan er er pas begonnen worden met ontruimen.

What is hoarding?

Hoarding is een psychiatrische aandoening waarbij iemand extreme moeite heeft met het wegdoen van spullen, ongeacht hun werkelijke waarde. Dit kan leiden tot overvolle leefruimtes, brandgevaar, en ernstige sociale en emotionele problemen. Het verzamelen van spullen is helaas niet zo onschuldig als het lijkt. 

Hulp bij hoarding

Bijstand verlenen aan iemand met hoarding vereist een zorgvuldige, empathische aanpak. Het inschakelen van professionals zoals maatschappelijk werkers, GGZ-specialisten, en professionele organizers kan cruciaal zijn in het bieden van de juiste ondersteuning. De meeste hoarders zijn bijvoorbeeld bang om spullen weg te gooien en in dit geval kan bijvoorbeeld de GGD helpen. 

Gouden regels bij het helpen van iemand met hoarding

Het is essentieel om respectvol en zonder oordeel te communiceren. Spreek nooit neerbuigend over de verzamelde spullen en werk hand-in-hand met de hoarder om gezamenlijk beslissingen te maken over het sorteren en eventueel wegdoen van spullen. Iemand met een psychiatrische stoornis heeft professionele hulp nodig bij het weggooien van spullen en daarom is het belangrijk dat deze persoon zo goed mogelijk wordt geholpen met zijn/haar verzameldrang. 

Vijf stappen bij hoardingproblematiek

1. Bewustwording creëren

Help de hoarder in te zien wat de impact van hun gedrag is op hun leven en omgeving.

2. Een plan maken

Stel samen met de hoarder een duidelijk, haalbaar plan op voor het opruimen en organiseren van de leefruimte.

3. Kleine stappen

Begin met kleine, overzichtelijke taken om het proces minder overweldigend te maken.

4. Ondersteuning bieden

Bied emotionele ondersteuning en moedig de hoarder aan zonder hen te dwingen of te overhaasten.

5. Professionele hulp zoeken

Schakel indien nodig hulp in van gespecialiseerde professionals om de onderliggende problematiek aan te pakken. Denk hierbij aan de GGD of GGZ.

Spreek nooit neerbuigend over de spullen die een hoarder heeft verzameld

Het is belangrijk om te erkennen dat elk object voor de hoarder een bepaalde waarde of betekenis kan hebben. Een respectvolle dialoog is cruciaal om vertrouwen op te bouwen.

Werk hand-in-hand met de hoarder

Betrokkenheid en samenwerking zijn sleutelwoorden in het proces. Het is belangrijk dat de hoarder zich onderdeel voelt van de oplossing, in plaats van het probleem.

Vraag hulp bij verschillende professionals

De complexiteit van hoarding vraagt vaak om een multidisciplinaire aanpak. Naast psychiatrische hulp kan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie een effectief middel zijn om de gedragspatronen aan te pakken. Maatschappelijk werkers en professionele organizers kunnen praktische ondersteuning bieden bij het organiseren en opruimen van de leefomgeving.

Request a free quote

Would you like to receive a quote for clearing your home or building? Then request a free quote. This is completely without obligation and you are not committed to anything. By requesting a quote you will get a better idea of the costs and services we can offer you.

Do you have any questions or would you like advice before requesting a quote? Then you can always call us on 070-2116102. You can also send us an email at: info@zsm-woningontruiming.nl. We will then respond to your enquiry as soon as possible.


Help Center

Wat is hoarding precies?

Hoarding, of verzamelzucht, is een stoornis waarbij iemand moeite heeft met het wegdoen van spullen, wat resulteert in extreme verzamelingen die leefruimtes kunnen overnemen en dagelijkse functies kunnen belemmeren.

Waarom kunnen sommige mensen zo moeilijk spullen wegdoen?

Dit kan te maken hebben met verschillende psychologische factoren, waaronder angst om iets belangrijks te verliezen, emotionele gehechtheid aan objecten, of cognitieve problemen die het moeilijk maken om beslissingen te nemen over wat belangrijk is en wat niet.

Is hoarding hetzelfde als gewoon veel spullen hebben?

Nee, hoarding is een erkende psychiatrische aandoening die aanzienlijke stress en functionele beperkingen veroorzaakt. Het gaat verder dan alleen veel spullen hebben; het is het onvermogen om spullen weg te doen die objectief gezien weinig tot geen waarde hebben.

Kan hoarding gevaarlijk zijn?

Ja, hoarding kan leiden tot onveilige leefomstandigheden, zoals brandgevaar, struikelgevaar, en gezondheidsrisico’s door onhygiënische omstandigheden.

Hoe kan ik iemand helpen die aan hoarding lijdt?

Begin met het tonen van empathie en begrip. Druk geen oordeel uit en probeer samen te werken aan haalbare doelen. Overweeg ook professionele hulp in te schakelen van een therapeut, maatschappelijk werker of professional organizer.

Wat moet ik niet doen als ik probeer te helpen?

Vermijd het om spullen zonder toestemming weg te gooien of de persoon te dwingen afstand te doen van hun bezittingen. Dit kan leiden tot meer angst en weerstand.

Zijn er behandelingen beschikbaar voor hoarding?

Ja, behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie hebben bewezen effectief te zijn bij het aanpakken van de onderliggende problemen van hoarding en het helpen ontwikkelen van betere opruim- en besluitvormingsvaardigheden.

Hoe kan ik een professional vinden die ervaring heeft met hoarding?

U kunt beginnen met het raadplegen van uw huisarts of lokale GGZ-instelling. Er zijn ook organisaties en netwerken van professional organizers die gespecialiseerd zijn in hoarding.

Kan hoarding verergeren zonder behandeling?

Ja, zonder passende interventie kan hoarding verergeren, wat leidt tot meer accumulatie en ernstigere gevolgen voor de gezondheid en veiligheid.

Hoe kan ik geduld behouden tijdens het helpen van iemand met hoarding?

Herinner uzelf eraan dat hoarding een complexe aandoening is die tijd nodig heeft om aan te pakken. Vier kleine successen en blijf positieve, ondersteunende communicatie bevorderen.