Satisfied customers give us a:

Een ontruimingsverklaring

Als u een woning hebt met een hypotheek, kan het begrip “ontruimingsverklaring” belangrijk zijn. Maar wat is een ontruimingsverklaring precies en waarom kan het van invloed zijn op u als eigenaar? In dit artikel zullen we dieper ingaan op de ontruimingsverklaring, de rol ervan bij een hypotheek en waarom het belangrijk is om hier goed over geïnformeerd te zijn. ZSM House Clearance happy to help you.

Wat is een ontruimingsverklaring?

Een ontruimingsverklaring is een document dat door de geldverstrekker (de bank) wordt gebruikt om de eigenaar van een woning te verplichten de woning te verlaten. Dit kan zowel op vrijwillige basis als gedwongen gebeuren, afhankelijk van de omstandigheden. De ontruimingsverklaring is bedoeld om de geldverstrekker zekerheid te bieden dat de woning verkocht kan worden om de hypotheekschuld af te lossen.

Wanneer wordt een ontruimingsverklaring gevraagd?

Een geldverstrekker kan om een ontruimingsverklaring vragen in verschillende situaties. Bijvoorbeeld wanneer de eigenaar de hypotheekverplichtingen niet kan voldoen, zoals het niet betalen van de maandelijkse hypotheeklasten. Ook bij het verkopen van de woning kan de geldverstrekker vragen om een ontruimingsverklaring, zodat de woning vrij van huur en gebruik kan worden opgeleverd aan de nieuwe eigenaar.

Wat houdt het tekenen van een ontruimingsverklaring in?

Het tekenen van een ontruimingsverklaring heeft verschillende financiële en juridische gevolgen. Allereerst betekent het dat u als eigenaar akkoord gaat met het verlaten van de woning volgens de voorwaarden zoals vastgelegd in de verklaring. Het kan ook betekenen dat u als eigenaar uw verplichtingen met betrekking tot de hypotheek niet hebt kunnen voldoen en dat dit kan leiden tot negatieve gevolgen, zoals een BKR-registratie.

Samenwonen en de ontruimingsverklaring

Wanneer u gaat samenwonen met een partner, kan de situatie rondom de ontruimingsverklaring veranderen. Als de nieuwe partner gaat inwonen bij de eigenaar van de woning, kan het nodig zijn om een aanpassing te doen in de hypotheek en de ontruimingsverklaring. Het is belangrijk om hierover advies in te winnen bij financieel adviseurs, zodat u goed geïnformeerd bent over de gevolgen van een inwonende partner op de ontruimingsverklaring.

Ontruimingsverklaring en verkoop van de woning

Bij de verkoop van een woning waarvoor een ontruimingsverklaring is afgegeven, is het belangrijk om te begrijpen wat de consequenties zijn. Als de woning wordt verkocht, zal de opbrengst worden gebruikt om de hypotheekschuld af te lossen. Het is mogelijk dat er extra geld moet worden bijbetaald als de waarde van de woning lager is dan de hypotheekschuld. Het is raadzaam om in dit soort gevallen advies in te winnen bij experts om te begrijpen welke stappen u moet nemen en welke financiële verplichtingen er zijn.

Conclusion

Een ontruimingsverklaring is een belangrijk document dat kan leiden tot veranderingen en verplichtingen met betrekking tot uw hypotheek en woning. Het is essentieel om de inhoud en de gevolgen van een ontruimingsverklaring goed te begrijpen voordat u deze ondertekent. In geval van twijfel of vragen is het altijd verstandig om professioneel advies in te winnen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten.

Request a free quote

Would you like to receive a quote for clearing your home? Then request a free quote. This is completely without obligation and you are not committed to anything. By requesting a quote you will get a better idea of the costs and services we can offer you.

Do you have any questions or would you like advice before requesting a quote? Then you can always call us on 070-2116102. You can also send us an email at: info@zsm-woningontruiming.nl. We will then respond to your enquiry as soon as possible.


Help Center

Wat gebeurt er als ik een ontruimingsverklaring moet tekenen?

Het tekenen van een ontruimingsverklaring betekent dat u akkoord gaat met het verlaten van de woning volgens de voorwaarden in de verklaring.

Wanneer wordt een ontruimingsverklaring gevraagd?

Een ontruimingsverklaring kan worden gevraagd wanneer u de hypotheekverplichtingen niet kunt voldoen of bij de verkoop van de woning.

Wat zijn de gevolgen van het tekenen van een ontruimingsverklaring?

Het tekenen van een ontruimingsverklaring kan financiële en juridische gevolgen hebben, zoals het niet kunnen voldoen aan uw hypotheekverplichtingen en een mogelijke BKR-registratie.

Wat moet ik doen als ik ga samenwonen en een ontruimingsverklaring heb?

Als u gaat samenwonen, is het belangrijk om advies in te winnen bij financieel adviseurs om de gevolgen van het samenwonen op de ontruimingsverklaring te begrijpen en eventuele aanpassingen te doen.

Wat gebeurt er bij de verkoop van de woning met een ontruimingsverklaring?

Bij de verkoop van een woning met een ontruimingsverklaring wordt de opbrengst gebruikt om de hypotheekschuld af te lossen, waarbij eventuele extra betalingen mogelijk zijn als de waarde van de woning lager is dan de hypotheekschuld.