Satisfied customers give us a:

Verzamelwoede; kenmerken en behandeling

Verzamelwoede, een fenomeen dat vaak onbegrepen blijft, is meer dan slechts een passie voor het verzamelen. Het is een complexe stoornis die diep ingrijpt in het leven van de verzamelaar. In dit artikel duiken we diep in de wereld van deze obsessieve-compulsieve stoornis, van de kenmerken tot aan de behandeling, en raken we aan diverse aspecten die deze aandoening omvat.

Wat is dwangmatige verzamelwoede in het kort?

Extreme verzamelwoede, of hoarding, is een psychische stoornis gekenmerkt door een obsessieve behoefte om bezittingen te verzamelen en extreme moeite om bezittingen weg te doen. Dit leidt vaak tot overvolle, onleefbare woonruimtes, en kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks leven van de hoarder, ook wel verzamelaar genoemd. Ook komt het vaak voor dat mensen die lijden aan verzamelwoede niet alleen hun huis vol spullen hebben, maar dat deze ook volzit met ongedierte. Een persoon met verzamelwoede ziet hier echter geen probleem in en zal gewoon verder leven met zij/haar verzameldrang.

Is een verzamelstoornis hetzelfde?

Verzamelwoede oftewel hoarding is meer dan het simpelweg verzamelen van objecten. Het is een cognitieve stoornis waarbij iemand dwangmatig bezittingen verzamelt en aanhoudende moeite heeft om deze weg te doen, ongeacht hun werkelijke waarde. Deze verzameldwang gaat vaak gepaard met sterke gevoelens van angst en ongemak bij het idee iets te moeten wegdoen. Een verzamelstoornis is ook een soort verzamelwoede. Het zijn personen die dwangmatig spullen bij elkaar verzamelen. Dit heeft helaas wel gevolgen voor de extreme verzamelaar. 

DSM-5

Verzamelwoede, een complexe psychische aandoening, heeft in de recente jaren verhoogde aandacht gekregen, vooral sinds de introductie in de DSM-5, het Diagnostisch en Statistisch Handboek voor Psychische Stoornissen. Deze erkenning in de DSM-5 heeft aanzienlijk bijgedragen aan het begrip en de behandeling van verzamelwoede. Het zijn verschillende obsessies bij een obsessieve-compulsieve stoornis. Ook komt er vaak symptomen van een andere psychische stoornissen bij kijken. 

Wat zijn kenmerken van de dwangstoornis verzamelwoede?

De voornaamste kenmerken van verzamelwoede omvatten het accumuleren van een grote hoeveelheid bezittingen die nauwelijks voor hun eigenlijke functie gebruikt worden. Dit leidt vaak tot onhygiënische omstandigheden en maakt de woning onbewoonbaar. De verzamelaar ervaart een obsessieve behoefte om bepaalde voorwerpen te bewaren, vaak zonder logische reden. Echter zal de hoeveelheid spullen al snel zorgen voor beperkingen in het dagelijks leven. Dit komt uiteraard door de verzameling van een grote hoeveelheid spullen waarbij er ook niet meer aan hygiëne gedacht wordt.

Hoe vaak komen stoornissen zoals verzamelwoede voor?

Verzamelwoede is een stoornis die wereldwijd voorkomt. Schattingen suggereren dat ongeveer 2-6% van de bevolking in zekere mate aan verzamelwoede lijdt. Dit percentage illustreert hoe wijdverspreid de aandoening is, hoewel het vaak ondergediagnosticeerd blijft. 

Wat zijn oorzaken van hoarden?

De exacte oorzaken van verzamelwoede zijn complex en veelzijdig. Factoren zoals genetische aanleg, traumatische gebeurtenissen, en aanwezigheid van andere psychische problemen zoals stemmings- of angststoornissen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze stoornis. Vaak is er sprake van een combinatie van psychologische, biologische en omgevingsfactoren.

Hoe worden verzamelaars behandeld?

De behandeling van verzamelwoede richt zich op zowel de psychische als de fysieke aspecten van de stoornis. Cognitieve gedragstherapie is een veelgebruikte methode, gericht op het veranderen van het denkpatroon en gedrag van de verzamelaar. In sommige gevallen kan medicatie voorgeschreven worden, vooral als de verzamelwoede gepaard gaat met andere psychische stoornissen. Ondersteuning van maatschappelijk werkers en hulp om op te ruimen zijn eveneens belangrijke aspecten van de behandeling.

ZSM Woningontruiming staat voor u klaar

In dit artikel hebben we geprobeerd een duidelijk en compleet beeld te schetsen van verzamelwoede. Van de symptomen en oorzaken tot aan de behandeling, het is duidelijk dat verzamelwoede een complexe aandoening is die serieuze aandacht vereist. Hoewel het een uitdaging kan zijn, is er hulp beschikbaar en is herstel mogelijk. Voor diegenen die worstelen met deze stoornis, of iemand kennen die dit doet, is het belangrijk om hulp te zoeken en de eerste stap te zetten naar een beter leven.

Een woningontruiming met ZSM Woningontruiming

Wilt u een woning laten ontruimen? Neem dan zo contact met ons op zodat wij u zo snel mogelijk verder kunnen helpen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 070-2116102 of via onze website. 

Request a free quote

Would you like to receive a quote for clearing your home or building? Then request a free quote. This is completely without obligation and you are not committed to anything. By requesting a quote you will get a better idea of the costs and services we can offer you.

Do you have any questions or would you like advice before requesting a quote? Then you can always call us on 070-2116102. You can also send us an email at: info@zsm-woningontruiming.nl. We will then respond to your enquiry as soon as possible.