Satisfied customers give us a:

What happens during an eviction?

Wanneer het woord ontruimen genoemd wordt dan wordt er door een groot gedeelte van de Nederlandse populatie al gauw aan een calamiteit zoals een bommelding, BHV of evacuatie gedacht. Echter hebben wij het in dit artikel niet over het evacueren van mensen in nood, een BHV cursus of een BHV’er, maar hebben wij het over een woningontruiming.

Een woningontruiming is een ingrijpende gebeurtenis die zich kan voordoen om verschillende redenen, zoals een huurachterstand, gerechtelijke procedure, of gedwongen ontruiming. Tijdens een house clearance worden alle persoonlijke bezittingen van de huurder uit de woning verwijderd en wordt de woning of bedrijfspand leeg en schoon opgeleverd. In dit artikel gaan we dieper in op wat er precies gebeurt tijdens een woningontruiming, wie erbij betrokken zijn en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Redenen voor een woningontruiming

Er zijn verschillende redenen waarom een woningontruiming kan plaatsvinden:

1. Huurachterstand

Een veelvoorkomende reden voor een woningontruiming is wanneer de huurder de woning niet meer kan betalen en een aanzienlijke huurachterstand heeft opgebouwd.

2. Gerechtelijke procedure en ontruimingsvonnis

Als de huurder ondanks herhaalde waarschuwingen en aanmaningen niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de verhuurder een gerechtelijke procedure starten en een ontruimingsvonnis aanvragen.

3. Gedwongen ontruiming

In sommige gevallen kan een woningontruiming gedwongen zijn, bijvoorbeeld bij overlast of illegale activiteiten in de woning.

De rol van de verhuurder en gerechtsdeurwaarder

Bij een woningontruiming zijn de verhuurder en de gerechtsdeurwaarder de belangrijkste betrokken partijen.

Verhuurder

De verhuurder is degene die de woningontruiming aanvraagt en een gerechtelijke procedure kan starten als dat nodig is. Hij moet ervoor zorgen dat alle rechten en plichten correct worden nageleefd.

Gerechtsdeurwaarder

De deurwaarder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het ontruimingsvonnis. Hij zal de huurder officieel in kennis stellen van de ontruiming en de datum vaststellen waarop de ontruiming zal plaatsvinden.

De ontruiming van de woning

Tijdens de daadwerkelijke ontruiming worden de volgende stappen genomen:

1. Aanzegging van de ontruiming

De gerechtsdeurwaarder zal de huurder officieel in kennis stellen van de ontruiming en dus het vonnis en de datum vaststellen waarop deze zal plaatsvinden.

2. Verwijdering van de inboedel

Op de dag van de ontruiming wordt de inboedel van de huurder uit de woning verwijderd en naar een opslagruimte gebracht. Dit wordt meestal door een professionele ontruimer gedaan.

3. Schoonmaak en herstel

Na het verwijderen van de inboedel wordt de woning schoongemaakt en eventuele schade hersteld, zodat de woning in goede staat kan worden opgeleverd.

Voorbereiding op een woningontruiming

Het is essentieel om u goed voor te bereiden op een woningontruiming, zowel als verhuurder als huurder.

1. Het ontruimingsplan

Als verhuurder is het belangrijk om een duidelijk ontruimingsplan te hebben met alle procedures en instructies voor de ontruiming. Zo een ontruimingsprocedure zorgt er namelijk voor dat alles op de juiste manier zal verlopen.

2. Communicatie met bewoners

Als huurder is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van de huurovereenkomst en mogelijke consequenties bij wanbetaling.

3. Veiligheid voorop

Tijdens een woningontruiming staat de veiligheid van alle betrokkenen voorop. Zowel de verhuurder als de huurder moeten zorgvuldig handelen om de ontruiming soepel te laten verlopen.

Conclusion

Een woningontruiming is een complexe en emotionele gebeurtenis die met zorg en verantwoordelijkheid moet worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat zowel verhuurders als huurders zich bewust zijn van hun rechten en plichten en dat de veiligheid van alle betrokkenen voorop staat.

Request a free quote

Would you like to receive a quote for clearing your home? Then request a free quote. This is completely without obligation and you are not committed to anything. By requesting a quote you will get a better idea of the costs and services we can offer you.

Do you have any questions or would you like advice before requesting a quote? Then you can always call us on 070-2116102. You can also send us an email at: info@zsm-woningontruiming.nl. We will then respond to your enquiry as soon as possible.


Help Center

Wat moet ik doen bij een woningontruiming?

Bij een woningontruiming moet u als huurder de aanwijzingen van de gerechtsdeurwaarder opvolgen en de woning verlaten.

Kan een woningontruiming voorkomen worden?

Ja, een woningontruiming kan voorkomen worden door tijdig contact op te nemen met de verhuurder en mogelijke oplossingen te bespreken.

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke bezittingen tijdens een woningontruiming?

Tijdens een woningontruiming worden uw persoonlijke bezittingen uit de woning verwijderd en opgeslagen.

Wat is de rol van BHV’ers tijdens een ontruiming?

BHV’ers begeleiden bewoners naar de verzamelplaats en zorgen voor hun veiligheid tijdens een ontruiming. Dit heeft uiteraard betrekking tot een ontruiming tijdens een calamiteit en niet tijdens de ontruiming van uw woning.

Wat is een ontruimingsvonnis?

Een ontruimingsvonnis is een gerechtelijke beslissing waarbij de huurder wordt verplicht om de woning te verlaten.